Home

Contact

Stichting Onderwijsfonds Cocma stimuleert bijzondere prestaties met betrekking tot het hoger deeltijdonderwijs in Nederland

Het gebeurt niet iedere dag, maar zo nu en dan kom je iets tegen dat opvalt, dat vernieuwend is, dat er duidelijk uitspringt. Het kan zijn een idee, een product, een prestatie, een project, een initiatief dat het gewoon verdient om te worden beloond, te worden ondersteund of mogelijk wordt gemaakt.

Wie buitengewoon presteert, verdient iets extra's

Stimulans voor opvallende initiatieven in het hoger deeltijdonderwijs

Secretariaat

p/a Dhr. H. Koldenhof
Koperwiek 6
3435 AS Nieuwegein

Email: info@cocma.nl
www.onderwijsfondscocma.nl

Het Onderwijsfonds COCMA ontving drie voorstellen voor een werkbeurs voor journalistieke producties, waarbij aan onderzoek door Sjoerd Arends een beurs werd toegekend.
Verder zijn buitenlandbeurzen toegekend aan:
- Angela van den Berkt: ‘De Juf is een Mzungu’
- Lotte Berghauser Pont: ‘Nieuw vergoedingssysteem in de gezondheidszorg’
- Jerryt Krombeen: ‘Twee werelden, één student’

De beslissing & Verslagen van studenten...